Bosanski | English | Deutsch

O firmi - opšte informacije sa kratkim historijskim razvojem

Slika
"Industrija modne konfekcije ''Kula'' d.o.o. Gradačac utemeljena je 1960. godine kao mala lokalna konfekcijska radionica koja je poslovala u teškim uvjetima, razmještena na više lokacija udaljenih i po nekoliko kilometra. Tokom 1972. godine preduzeće je izmješteno na novu lokaciju u industrijskoj zoni grada, koja je omogućavala budući rast i razvoj. Znatnim investiranjem izgrađen je moderan proizvodni pogon i inovirani proizvodni program. Naredne 1973. godine proizvodi koji su rađeni u Kuli Gradačac pojavili su se po prvi put na svjetskom tržištu. Početak saradnje sa njemačkom firmom ''Brinkmann'' obilježava razdoblje afirmacije i razvoja. 

Danas Kula predstavlja modrenu i respektabilnu fabriku na prostorima Jugoistočne Evrope sa preko 770 uposlenih radnika i godišnjom proizvodnjom od 300.000 komada odjevnih predmeta. Tehnološki visokoopremljene proizvodne linije praćene savremenom kompijuterskom podrškom pripremne proizvodnje i krojenja, sa obučenim i iskusnim uposlenicima, kadrovski osposobljena i sa jasnom poslovnom orijentacijom i definisanom poslovnom politikom, Kula se nalazi na stalnom putu prilagođavanja zahtjevima tržišta i razvoja svoje konkurentske sposobnosti na njemu. 
Sa razvijenom maloprodajnom mrežom, Kula ima 12 prodavnica u 11 gradova i to: 2 prodavnice u Gradačcu, te 1 prodavnica u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Bihaću, Travniku, Banovićima, Brčkom, Bugojnu, Cazinu i Zavidovićima.

Kula redovno posjećuje sajmove mode, kako u zemlji, tako u regiji i u svijetu. Kulini modeli viđeni su na samjovima mode u Brusselu, Lajpzigu, Duserdorfu i Brnu. Krajem 2007. godine Kula je postala licencirani GORE-TEX proizvođač, a 2008. godine službeno je dobila certifikat međunarodnog ISO stanadarda 9001:2000.''
Izvršena je recertifikacija međunarodnog ISO standarda u 9001:2008.
Slika 71
0 0